Skip to main content

Organisatie begeleiding

We leven tegenwoordig in een dynamische maatschappij waar verandering de norm is. Van professionals wordt gevraagd om hier zoveel mogelijk in mee te gaan en op te anticiperen.
Hoe blijf je door de snelheid van ontwikkelingen in contact met de bedoeling van de organisatie?
Doen we dát nog wat we voor ogen hebben?
Sluiten we nog aan bij de actuele thema’s van mens en maatschappij?
Door af en toe te vertragen en stil te staan bij de gezondheid en behoefte van de organisatie en de medewerkers kun je de koers voortzetten, eventueel bijstellen en vervolgens weer gaan versnellen.


Organisatieopstelling

Net als bij familiesystemen spelen onbewuste dynamieken een rol in het functioneren van individuen, teams en een organisatie als geheel. Iedere werknemer neemt zijn/haar familiesysteem mee naar het werk. Hoe worden de familiepatronen zichtbaar binnen de samenwerking in een team en met cliënten/ klanten?
Welke relatie kan gelegd worden tussen het functioneren in het team en dat in het gezin van herkomst?
Welke organisatieproblemen kunnen verklaard worden door verborgen dynamieken?
Welke historische gebeurtenissen, die generaties terug kunnen gaan, hebben nog steeds invloed op het huidige functioneren?
Met een organisatieopstelling wordt dit zichtbaar en zal er ruimte komen voor beweging in de organisatie. Ook levert dit inzicht in blokkades bij veranderingsprocessen.
Een workshop wordt op maat aangeboden of als open inschrijving.

Beschermjassen
Informatie volgt spoedig
Intervisie

Intervisie wordt ingezet om de kwaliteiten binnen groep professionals en een individu te vergroten. Het leren van en met elkaar wordt gestimuleerd. Er wordt in een groep gewerkt met actuele situaties uit de praktijk aan de hand van een duidelijke structuur. Door te luisteren, mee te denken en elkaar te bevragen over deze situatie wordt het probleemoplossend vermogen van de deelnemers vergroot en krijgt men meer mogelijkheden om complexe situaties zelfstandig te hanteren.

Intervisie vergroot het reflecterend vermogen bij de betrokken personen, het creëert begrip en geduld voor elkaar en de cliënt, vergroot het creatieve denken en handelen en geeft vooral steun in een tijd met hoge werkdruk. Het vormt een spiegel voor een ieder en creëert openheid waar dat nodig is. Het kan confronterend zijn en verschaft vooral inzicht in de persoonlijke professionaliteit. Intervisie wordt ervaren als een plek waar verbinding is met collega’s, een plek om even je “ei” kwijt te kunnen, waar professioneel handelen ter sprake komt en stil te staan bij waar je NU staat en wat je NU helpt om verder te groeien.

Bereidheid van elke deelnemer om te leren en te kijken naar zijn/haar eigen denken, voelen en handelen is nodig om het beoogde doel te bereiken.

Een intervisiebijeenkomst vindt elke 6-7 weken plaats in een groep van minimaal 4 en maximaal 8 personen. Een groep bestaat bij voorkeur uit collega’s met een zelfde discipline en is uitermate geschikt voor zelforganiserende teams.

Coaching

Zowel teamcoaching als individuele coaching voor medewerkers in alle lagen kan helpen om doelgericht aan ontwikkeling te werken. Op specifieke gebieden of in breder perspectief. Als coach sluit ik aan bij de behoefte en probeer in eerste instantie de werkelijke vraag duidelijk te maken. Een traject kan kortdurend en als langer traject ingezet worden mocht dat nodig zijn.

Deep Democracy
Gebruik de stem van de minderheid

Hoe zou het zijn als alles uitgesproken mag en kan worden? En iedereen gehoord wordt? Wat zou dat betekenen voor de cultuur, de samenwerking, de kwaliteit en plezier op het werk?

Deep Democracy is een methode en een zienswijze die alle stemmen in een groep laat gelden en de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Gedeelde meningen, tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle en interactieve wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Het is een vorm die tot besluitvorming komt met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door grondiger besluiten neemt de daadkracht toe (Human Dimensions, 2021).

Het klinkt misschien spannend. En ja dat is het ook. Tegelijkertijd is het ook leuk, speels en bevrijdend! Wat hoe zou het zijn als alles uitgesproken mag en kan worden?

Samen met een co-trainer verzorg ik teambijeenkomsten/gesprekken. We zijn beiden geschoold als facilitators in de Deep Democracy methode door de organisatie Human Dimensions. Vraag gerust naar de mogelijkheden!

Contact

Wil je meer informatie of graag een (kennismakings) afspraak maken? Neem dan contact met mij op via het contactformulier!