Skip to main content

Coaching

Wil je op zoek naar een duidelijk doel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of werk/opleiding? Samen zoeken we naar een concrete vraag en stapsgewijs begeleid ik je naar je naar het einddoel.  Om een doel duidelijk te krijgen zullen we in de eerste gesprekken jouw vraag verkennen en het doel formuleren. Daarnaast stellen we samen een stappenplan op om stap voor stap jouw doel te verwezenlijken. Ik “loop” met je mee op jouw pad. Welke richting het ook heen gaat.

Coaching kan individueel of in een groep plaatsvinden

Bij jongeren (onder de 18 jaar) en kinderen maken ouders/verzorgers ten alle tijden deel uit van de begeleiding.


Een reis van duizenden kilometers
Begint met een enkele stap
- Lao Tzu

Systemische opstellingen

Vraag je jezelf wel eens af hoe het komt dat je in jouw persoonlijke leven en werk steeds in dezelfde situaties belandt? Waarom je soms gedrag vertoont wat eigenlijk niet werkelijk bij je past, waarom je verantwoordelijkheid voelt voor zaken die niet bij jou horen? Waarom het niet lukt om  bepaalde patronen te wijzigen?

Vragen waar je op verschillende manieren naar kunt kijken.

Een systemische opstelling is zo’n manier

 • Een manier waarbij onbewuste familiedynamieken zichtbaar worden, waar je nog niet eerder bij stil hebt kunnen staan
 • Een confronterende manier
 • Een liefdevolle manier
 • Een manier met een krachtige uitwerking

Een systemische opstelling geeft inzicht, ruimte, berusting en beweging in jouw thema.

Tijdens een opstelling kunnen op onverklaarbare wijze gegevens en gevoelens zichtbaar worden die verborgen meespelen bij de vraag die is ingebracht. Mensen die je niet kent, die op de plaats van jouw familieleden (of jezelf) in de groep staan, vertonen gedrag en zeggen zinnen die voor jou herkenbaar zijn.

De grondlegger van familieopstellingen, Bert Hellinger, legt uit dat we werken met ‘het wetende veld’. Iets wat onverklaarbaar aanwezig is als mensen met opstellingen werken.

Een systemische opstelling kan individueel of met een groep gedaan worden. Het is niet nodig om de betrokken familieleden of teamleden van je organisatie mee te nemen naar deze afspraak.

Een bijeenkomst duurt 60-90 minuten.

Individuele opstelling

Tijdens een individuele opstelling gebruik ik verschillende werkvormen waarbij het antwoord op jouw vraag duidelijk wordt. Dit varieert van een genogram (stamboom met persoonlijke gegevens), een tafelopstelling met poppetjes die het systeem vertegenwoordigen tot het werken met stoelen en vloerankers. We kunnen beiden representant zijn in het opgestelde systeem.

Opstelling in een groep

De hoofdlijn van een workshop familieopstellingen ziet er als volgt uit:

 • Een systemische (meditatie)oefening waarbij contact gemaakt wordt met het systeem.
 • Een korte ronde waarin men kan zeggen wat nodig is.
 • De inbrenger neemt plaats naast de opsteller
 • Er wordt een kort voorgesprek gehouden.
 • De inbrenger vraagt representanten voor de opstelling en plaatst deze in de ruimte. Soms nemen de representanten zelf hun plek in. De opsteller begeleidt de opstelling.
 • De inbrenger “ontslaat” de representanten na de opstelling.
 • De opstelling wordt afgerond.
Organisatie opstellingen

Net als bij familiesystemen spelen onbewuste dynamieken een rol in het functioneren van individuen, teams en een organisatie als geheel. Iedere werknemer neemt zijn/haar familiesysteem mee naar het werk. Hoe worden de familiepatronen zichtbaar binnen de samenwerking in een team en met cliënten/ klanten?
Welke relatie kan gelegd worden tussen het functioneren in het team en dat in het gezin van herkomst?
Welke organisatieproblemen kunnen verklaard worden door verborgen dynamieken?
Welke historische gebeurtenissen, die generaties terug kunnen gaan, hebben nog steeds invloed op het huidige functioneren?
Met een organisatieopstelling wordt dit zichtbaar en zal er ruimte komen voor beweging in de organisatie. Ook levert dit inzicht in blokkades bij veranderingsprocessen.


Contact

Wil je meer informatie of graag een (kennismakings) afspraak maken? Neem dan contact met mij op via het contactformulier!

Supervisie

Als je bewustwording, ontwikkeling en vooruitgang op het gebied van jezelf als persoon in relatie met je werk wilt, is supervisie een mooie methode om hier inzicht in te krijgen en in te groeien. Het is een intensieve methode waar reflectie centraal staat. Reflectie op het denken, voelen, handelen en de wíl. Je neemt een kijkje in jezelf en maakt telkens de koppeling naar het werk.

We ontwikkelen bij jou de helikopterview en de interne supervisor waardoor je een professionele ontwikkeling doormaakt die levenslang bij je blijft. Eenmaal aanwezig, niet meer weg te denken!

Naast het socratische gesprek maak ik tijdens de supervisie gebruik van verschillende (creatieve)werkvormen en modellen.

De supervisie kan individueel plaatsvinden of in een groep met maximaal 4 personen. De supervisanten dienen idealiter geen vriendschappelijke relatie te hebben en niet op dezelfde werkplek te werken.

Ik ben LVSC en NOBCO geregistreerd wat betekent dat o.a. SKJ, LVSC en NOBCO registraties ondersteund worden.

Een traject bevat minimaal 10 en maximaal 15 bijeenkomsten.

Een individuele bijeenkomst duurt 60-90 minuten, een groepsbijeenkomst met twee personen 90-120 minuten, met 3 personen 120 minuten, met 4 personen 150 minuten.


Intervisie

Intervisie wordt ingezet om de kwaliteiten binnen groep professionals en een individu te vergroten. Het leren van en met elkaar wordt gestimuleerd. Er wordt in een groep gewerkt met actuele situaties uit de praktijk aan de hand van een duidelijke structuur. Door te luisteren, mee te denken en elkaar te bevragen over deze situatie wordt het probleemoplossend vermogen van de deelnemers vergroot en krijgt men meer mogelijkheden om complexe situaties zelfstandig te hanteren.

Intervisie vergroot het reflecterend vermogen bij de betrokken personen, het creëert begrip en geduld voor elkaar en de cliënt, vergroot het creatieve denken en handelen en geeft vooral steun in een tijd met hoge werkdruk. Het vormt een spiegel voor een ieder en creëert openheid waar dat nodig is. Het kan confronterend zijn en verschaft vooral inzicht in de persoonlijke professionaliteit. Intervisie  wordt ervaren als een plek waar verbinding is met collega’s, een plek om even je “ei” kwijt te kunnen, waar professioneel handelen ter sprake komt en stil te staan bij waar je NU staat en wat je NU helpt om verder te groeien.

Bereidheid van elke deelnemer om te leren en te kijken naar zijn/haar eigen denken, voelen en handelen is nodig om het beoogde doel te bereiken.

Een intervisiebijeenkomst vindt elke 6-7 weken plaats in een groep van minimaal 4 en maximaal 8 personen. Een groep bestaat bij voorkeur uit collega’s met een zelfde discipline en is uitermate geschikt voor zelforganiserende teams.

 Afhankelijk van de grootte van de groep duurt een bijeenkomst 2-2,5 uur.

 Na de begeleide bijeenkomsten kan de groep zelf intervisie organiseren. De intervisor kan monitoren op afstand.