• E-mail: info@astridlassche.nl
  • Phone : +31 (0)6 18 200 023

Supervisie

Als je bewustwording, ontwikkeling en vooruitgang op het gebied van jezelf als persoon (in relatie met je werk) wilt , is supervisie een mooie methode om hier inzicht in te krijgen en in te groeien. Het is een intensieve methode waar reflectie centraal staat. Reflectie op het denken, voelen, handelen en de wíl. Je neemt een kijkje in jezelf en we maken telkens de koppeling naar het werk.

Het gesprek is het instrument wat we bij supervisie voornamelijk zullen inzetten. Daarnaast maak ik gebruik van andere werkvormen zoals het rollenspel, creatieve werkvormen en indien gewenst: een organisatie- of familieopstelling (zie beschrijving opstellingen).

We ontwikkelen bij jou de helikopterview en de interne supervisor waardoor je een professionele ontwikkeling doormaakt die levenslang bij je blijft. Eenmaal aanwezig, niet meer weg te denken!

De supervisie kan individueel plaatsvinden of in een groep met maximaal 4 personen. De supervisanten in een hebben bij voorkeur geen vriendschappelijke relatie en niet op dezelfde werkplek te werken.

Een traject bevat minimaal 12 en maximaal 15 bijeenkomsten.

Een individuele bijeenkomst duurt 60-90 minuten, een groepsbijeenkomst met twee personen 90-120 minuten, met 3 personen 120 minuten, met 4 personen 150 minuten.

Coaching

Ben je op zoek naar een duidelijk doel op persoonlijk vlak of op het gebied van werk/opleiding? Samen zoeken we naar een concrete vraag en stapsgewijs begeleid ik je naar je naar het einddoel.  Om een doel duidelijk te krijgen zullen we in de eerste gesprekken jouw vraag verkennen.  Daarnaast stellen we samen een stappenplan op om jouw doel te verwezenlijken.

Ik “loop” graag met je mee op jouw pad. Welke richting het ook heen gaat.

Coaching vindt individueel of in een groep plaats.

Bij jongeren en kinderen zijn ten alle tijden de ouders/verzorgers betrokken.

Intervisie

Intervisie wordt ingezet om de kwaliteiten binnen een groep (team) of een individu te vergroten. Er wordt in een groep gewerkt met actuele situaties uit de praktijk aan de hand van een duidelijke structuur. Door te luisteren, mee te denken en elkaar te bevragen over deze situatie wordt het probleemoplossend vermogen van de deelnemers vergroot en krijgt men meer mogelijkheden om complexe situaties zelfstandig te hanteren.

De groep leert van en met elkaar. Iedere deelnemer is autonoom en heeft tegelijkertijd verbondenheid met de rest van de groep. Het bespreken van de situatie (casus) vindt in eerste instantie plaats onder begeleiding.

De intervisie zal een spiegel vormen voor een ieder, openheid creëren waar dat nodig is en mogelijk confronterend zijn, maar vooral inzicht verschaffen in de eigen persoonlijkheid en professionaliteit.

Om hiervoor te zorgen is bereidheid van elke deelnemer nodig om te leren en te kijken naar zijn/haar eigen denken, voelen en handelen.

Intervisie vergroot het reflecterend vermogen bij de betrokken personen, het creëert begrip en geduld voor elkaar en de cliënt, vergroot het creatieve denken en handelen en geeft vooral steun in een tijd met hoge werkdruk.

Intervisie wordt ervaren als een plek waar verbinding is met collega’s, een plek om even je “ei” kwijt te kunnen, waar professioneel handelen ter sprake komt en stil te staan bij waar je NU staat en wat je NU zou willen.

Familieopstellingen

Vraag je jezelf wel eens af hoe het komt dat je in jouw leven steeds in dezelfde situaties belandt? Waarom je soms gedrag vertoont wat eigenlijk niet werkelijk bij je past, waarom je verantwoordelijkheid voelt voor zaken die niet bij jou horen? Waarom het niet lukt om bepaalde patronen te wijzigen?

Of, wat maakt dat in jouw gezin van herkomst zich patronen herhalen uit het verleden of waarom het contact met bepaalde familieleden niet goed verlopen? Dat je een leegte voelt of boosheid naar mensen waar je van af wilt?

Vragen waar je op verschillende manieren naar kunt kijken.

Familieopstellingen is zo’n manier

  • Een bijzondere manier

Een manier waarbij onbewuste familiedynamieken zichtbaar worden, waar je nog niet eerder bij stil hebt kunnen staan

Een confronterende manier

Een liefdevolle manier

Een manier met een krachtige uitwerking

Tijdens een opstelling kunnen op onverklaarbare wijze gegevens en gevoelens zichtbaar worden die verborgen meespelen bij de vraag die is ingebracht. Mensen die je niet kent, die op de plaats van jouw familieleden (of jezelf) in de groep staan, vertonen gedrag en zeggen zinnen die voor jou herkenbaar zijn.

De grondlegger van familieopstellingen, Bert Hellinger, legt uit dat we werken met ‘het wetende veld’. Iets wat onverklaarbaar aanwezig is als mensen met opstellingen werken.

Familieopstellingen kunnen individueel gedaan worden (op afspraak) of  je kunt meedoen aan een workshop (zie agenda).

Individuele opstelling

Tijdens een individuele opstelling gebruik ik verschillende werkvormen waarbij het antwoord op jouw vraag duidelijk wordt. Dit varieert van een genogram (stamboom met persoonlijke gegevens), een tafelopstelling met poppetjes die het systeem vertegenwoordigen tot het werken met stoelen en vloerankers. We zijn beiden dan representant in het opgestelde systeem.

Een bijeenkomst duurt 60-90 minuten.

Opstelling in groep

De hoofdlijn van een workshop familieopstellingen ziet er als volgt uit:

– Een systemische (meditatie)oefening waarbij contact gemaakt wordt met het systeem.

– Een korte ronde waarin men kan zeggen wat nodig is.

– De inbrenger neemt plaats naast de opsteller

– Er wordt een kort voorgesprek gehouden. Hierin kan een genogram gemaakt worden en wordt de vraag helder.

– De inbrenger vraagt representanten voor de opstelling en plaatst deze in de ruimte. Soms nemen de representanten zelf hun plek in. De opsteller begeleidt de opstelling.

– De inbrenger “ontslaat” de representanten na de opstelling.

– De opstelling wordt afgerond.

De duur van de workshop hangt af van het aantal opstellingen. Meestal werken we een dag van 10.00-16.00uur, maar er zijn ook opstellingsweekenden. Open inschrijving (zie agenda)

Organisatieopstellingen

Net als bij familiesystemen spelen onbewuste dynamieken een rol in het functioneren van individuen, teams en een organisatie als geheel. Iedere werknemer neemt zijn/haar familiesysteem mee naar het werk. Hoe worden de herhalende (familie?)patronen zichtbaar binnen de samenwerking in een team en met cliënten/ klanten?

Welke organisatieproblemen kunnen verklaard worden door verborgen dynamieken?

Welke historische gebeurtenissen, die generaties terug kunnen gaan, hebben nog steeds invloed op het huidige functioneren?

Met een organisatieopstelling wordt dit zichtbaar en zal er ruimte komen voor beweging in de organisatie. Ook levert dit inzicht in blokkades bij veranderingsprocessen.

Een workshop wordt op maat aangeboden of als open inschrijving (zie agenda).