• E-mail: info@astridlassche.nl
  • Phone : +31 (0)6 18 200 023

Sinds 1993 werk ik met mensen met een hulpvraag op verschillende gebieden, in verschillende situaties. Door de behandeling aan jongeren met ernstige gedragsproblemen, gezinsbegeleiding, crisisopvang en ambulante hulpverlening aan ouder en (jonge) kinderen heb ik veel inzichten en ervaring mogen opdoen met verschillende methodieken en begeleidingsstijlen. Ook tijdens mijn werk als docent, studentbegeleider en supervisor in het hoger beroeps onderwijs (HBO) ben ik steeds dichter bij de kern van de “kunst van het begeleiden van mensen” gekomen.

Er bestaat naar mijn mening geen universele begeleidingsvorm die bij iedereen aansluit. Zelfs al lijken de vragen en situaties op elkaar, iedereen vraagt om een unieke benaderingswijze. En verdient dat ook.

Binnen mijn praktijk sluit ik dan ook zoveel mogelijk aan bij de behoefte, de vraag en (leer)stijl van de klant.

Gelijkwaardigheid, respect voor de autonomie van de klant en transparante communicatie zijn kenmerken die centraal staan in mijn begeleiding.